Om Alexandria
Hjälp oss: Att-göra
Skicka in rättelser

Sök efter spel
Etiketter
Alexandria i siffror

Platser
Kalender
Bloggflöden
Priser
Jost-spelet

Kontakta oss
Integritetspolicy
Logga in:
Language icon Välj språk:

dadeennbsv

The Realms of Roleplay (1990)

The Realms of Roleplay

(aka: TRoR)

Plats: Kjellerupsgade Skole, Aalborg, Danmark 🗺️
Datum: 17. - 19. augusti 1990

Del av: TRoA Con

Om konventet:

Gratis adgang for TRoA-medlemmer.
Andre skulle betale 30 kr. + 5 kr. pr. aktivitet

Ladda ned

PDF Program [danska] (0,9 MB)

Scenarion

A Visit from Uncle Warhammer Fantasy Roleplay
Call of Cthulhu (TRoR 1990) Call of Cthulhu
Cause of Rebellion Star Wars
En ordentlig gang oprydning MERP
Oriental AD&D (TRoR 90) AD&D Oriental
Out From The Shadows Shadowrun
Rebels in Trouble Space Master
Soldiers of Misfortune Rolemaster
Sprawl 2090 Cyberspace
The Escape from the Maze of Trials D&D Basic
The Masquerade AD&D
The Ultimate Massacre Aliens II

Arrangörer

Nämns i följande artiklar

Nyhederne Sida 41 Nr. 3 (Efterår 1990) SAGA [dk]


Skicka in rättelser om den här sidan