Om Alexandria
Give a hand: To-do
Send inn rettelser

Søk etter spill
Nøkkelord
Alexandria i tall

Locations
Kalender
Blogg-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt oss
Privacy policy
Logg inn:
Language icon Velg språk:

dadeennbsv

Rollespilleren

Nummer 00 - Juli 2004

Last ned

PDF Rollespilleren nummer 0 [dansk] (11,8 MB)

Colophon

Ansvarshavende redaktør Jesper Bruun
Redaktion Marie Carsten Pedersen
Redaktion Vibeke Pagh Schultz
Redaktion Miriam Swietek
Redaktion, juniorstof Jesper Kristiansen
Skribent Liv Lykke Rasmussen
Skribent Claus Raasted
Skribent Mette Juul Wikkelsøe
Skribent Brian Mørk
Illustrator Mette Juul Wikkelsøe
Illustrator Lauge K. Drewes
Sprogkonsulent Sebastian Flamant
Layout Morten Gade
Forsidefoto Marie Carsten Pedersen

Content

Page 2 Leder Kære rollespiller! Jesper Bruun Ansvarshavende redaktør
Page 4 Artikler i Rollespilleren Jesper Bruun Skribent
Mette Juul Wikkelsøe Illustrator
Page 6 Lav en pil Mette Juul Wikkelsøe Skribent
Anders H. Hansen Skribent
Mette Juul Wikkelsøe Illustrator
Anders H. Hansen Illustrator
Page 8 Tema: Ringenes Herre - film og rollespil Marie Carsten Pedersen Skribent
Page 9 Reportage Reportage fra premieren på Kongen vender tilbage
Marie Carsten Pedersen Skribent
Marie Carsten Pedersen Fotograf
Page 12 Kære læsere - Brev fra en rollespiller på New Zealand Kristian Dyg Arp Skribent
Page 13 ...Men hvor er de rollespillere? Vibeke Pagh Schultz Skribent
Page 15 Så tro mod Tolkien som muligt
Liv Lykke Olsen Skribent
Marie Carsten Pedersen Skribent
Midgårds Helte Fotograf
Page 18 Hallo, er du en orker? Jesper Kristiansen Skribent
Page 20 Sikke en fest! Marie Carsten Pedersen Skribent
Lauge K. Drewes Illustrator
Page 22 Om redaktionen
Page 23 Klumme Mørke tanker - Opdraget af Tolkien Brian Mørk Skribent
Lauge K. Drewes Illustrator


Send inn rettelser om denne siden