Om Alexandria
Give a hand: To-do
Send inn rettelser

Søk etter spill
Nøkkelord
Alexandria i tall

Locations
Kalender
Blogg-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt oss
Privacy policy
Logg inn:
Language icon Velg språk:

dadeennbsv

Ur Afgrunden

System: Friform (del 2 av 3 i Upsalasviten)
Deltakere: 1 GM, 4-5 players

Arrangert av

NisseNytt

Av

✏️Anders Björkelid
ArrangørAnders Björkelid

Beskrivelse

Ulleråkers hospital
Upsala, januari 1907

Min son, du skrifver till mig och ber om min välsignelse. Du har storslagna planer berättar du, tankar och idéer som lova att helt revolutionera det sätt på vilket vi betrakta vår omvärld. Du skrifver att du hoppas att jag skall förstå, att jag med mina erfarenheter skall ha de rätta förutsättningarna för att kunna begripa vidden av dina drömmar, äfven om jag aldrig har förtjupat mig i de physiska vetenskaperna såsom du. Tro mig när jag säger: Jag förstår, jag kan alldeles sätta mig in i dein situation; dina tankar och dina förhoppningar är mig bekanta, äfven om jag anar att dina bevekelsegrunder äro andra. I min ungdom sökte jag besvärja de demoner som hemsökte mina tankar och jag letade mig då in på stigar som mycket likna dem som du nu beträda - ifvrig att lura av skapelsen dess hemligheter.
Men jag vet nu att jag hade fel, jag sökte vänner där inga fanns och jag snubblade in på ett slagfeldt så omfattande och så gammalt att jag fylldes med den mest namnlösa fasa när det stod klart för mig hur litet jag sjelf betydde i det sammanhang jag trodd mig kunna påverka. Därför leder icke min förståelse för din situation till att jag kan uppmuntra eller välsigna dina företaganden. Istället ber jag dig, för min, för din och för allas vår skull att genast, öfverge dina experiment - följderna kommer att blifva, om detta är jag viss, bortom allt förstånd ohyggliga.
Du säger att du funnit mina gamla journaler och att du vet vad jag sökte under Schefferius gamla bibliotek. Jag säger: Bränn de böckerna, tankarna i dem har försatt mit i den situation jag nu befinner mig i. Du säger att vittnesbörden från S. Hedins första expedition kan hjelpa dig i ditt sökande. Jag säger: Förstår också dessa handlingar, hvad muhammedanerna funnit i sina ödemarker kan icke vara av godo för oss. Du talar också om en judisk patentsverkssekreterare och dennes teser. Dessa förstå jag icke, men jag säger: Låt dem vara, det är inte alltid vår menskliga nyfikenhet gagna oss.
Om du inte kan förvå dig att lyssna till mina råd, som jag givit dig i all välmening, vänta åtminstone till dess att vi kan talas vid öga mot öga. Jag hyser goda förhoppningar om att utskrifvas redan nästa år och då kunna sätta oss ned och i lugn och ro tala om våra tankar med varandra. Tills vi mötas, utanför dessa murar, din uppriktigt menande fader...
L. H. von Heine Lillienberg.

Spilt på

LinCon (2003)

Trivia

LenkerSend inn rettelser om denne siden