Alexandria

Give a hand: To-do
Send inn rettelser

Søk etter spill
Nøkkelord
Alexandria i tall

Kalender
Blogg-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt oss
Privacy policy
Logg inn:
Velg språk:

dadeennbsv

Mörkret mellan stjärnorna

System: Fri form (del 1 av 3 i Upsalasviten)
Deltakere: 1 GM, 4-5 players

Av

✏️Anders Björkelid
OrganizerAnders Björkelid

Beskrivelse

Ulleråkers hospital
Uppsala, 1906

Käre Elias!
Jag har idag mottagit ditt bref. Först gaf det mig den största glädje att äntligen höra från dig efter all denna tid. Alla dessa år har jag varit så nära dig, men ändock så långt borta - avskärmad från både dig och världen bakom min sjukdom. Men nu, när jag höll ditt bref i handen, väcktes de gamla minnena åter till lif.
Käre vän, minns du hur lyckliga vi voro som unga studenter? Minns du hur vi brukade säga att voro lyckligt lottade som vuxit upp här, i den kalla norden - hur vi sade att vi här voro närmare himlen än annorstädes och att den klara luften i vårt hemland gynnade det rena och sunda förnuftet?
När jag nu sitter här bakom min fönstergluggs galler känner jag att jag icke längre önskar att himlen vore så nära - dess närhet snarare skrämmer än tröstar mig - och med mitt förnuft är det icke längre mycket bevänt.
Jag vill tro att allt detta bara är en flyktig dröm, en chimère, och att jag aldrig har nåtts af ditt bref, men när jag nu ändock har gjort det vill jag tro att innehållet icke fallet, brevet ligger här och jag kan icke förmå det att försvinna blott genom att vilja det. Jag har en önskan kvar, och jag måste få framställa den till dig, äfven om jag redan är viss om att du ingalunda afser att tillmötesgå den: Lämna fynden från Bergslagsexpeditionen där de är, glöm allt du skriver om inuiternas uråldriga ocular och framförallt: Bränn alla journaler från Nordenskölds olycksaliga resa till Grönland.

Spilt på

LinCon (2002)

LenkerSend inn rettelser om denne siden