Alexandria

Om Alexandria
Give a hand: To-do
Send inn rettelser

Søk etter spill
Nøkkelord
Alexandria i tall

Kalender
Blogg-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt oss
Privacy policy
Logg inn:
Velg språk:

dadeennbsv

... And That's It

Forside til ... And That's It

System: LARP
Sjanger: Drama
Deltakere: 1 GM, 5-15 players

Av

✏️Simon James Pettitt

Last ned

PDF Scenarie [dansk] (31,4 MB)

Beskrivelse

Det var det. Vi er færdige. Menneskeheden er slut. I er den sidste gruppe af overlevende og det første tegn på pesten er set iblandt jer. Nu kender I jeres skæbne. Det vil ikke være smertefuldt, det bliver ikke voldsomt, men en efter en vil I falde i søvn og aldrig vågne igen. Hvad gør du på din og menneskehedens sidste dag?

Hvordan sætter du ord på tabet af dine venner, tabet af dine nærmeste og din egen nært forestående død? Det er umuligt, men gennem den barnlige handling at tegne, prøver dette liverollespil at komme blot et skridt tættere på, at udtrykke og reflektere over disse tanker.

"...And that’s it" er et stille og eftertænksomt liverollespil om tab, men også om venskab og sammenhold. Spillestilen er langsom og dvælende, med fokus på det stille i at skabe sammen. Det er et scenarie om at koncentrere alle dine følelser ned i små gestusser, som en simpel tegning, en forsigtig berøring, et dvælende blik.

Det er et tragisk men smukt scenarie, som vil efterlade et varigt minde, via de tegninger, som rollerne skaber undervejs. Det handler ikke om at være god til at tegne, men om at ligge mening i de tegninger, du laver via din rolle. Intention betyder mere end kvalitet.

That’s it. We’re done. Humanity is over. You are the last group of survivors and the first signs of the plague has reached you. Now you know your fate. It won’t be painful, it won’t be violent, but over the next day or so you will, one by one, fall asleep and never wake up. What do you do with your and humanity’s last day?

How do you put the loss of your friends, the loss of relations and your own imminent death to words? It’s impossible, but through the childlike act of drawing, this larp aims to get that little step closer to expressing and reflecting on these thoughts.

“…And that’s it” is a quiet, contemplative larp about loss, but also about friendship and togetherness. The play style is slow and lingering, with focus on the quietness of creating together. This is a game about putting all your emotions in small gestures, like a simple drawing, a light touch or a lingering look.

It is a tragic but beautiful game, that leaves behind a lasting impression through the drawings the characters make ingame. It’s not about being good at drawing but about putting meaning into the drawings you make through your character. Intent matters more than quality.

Spilt på

Test run Forum (2016)
Fastaval - Mad Science (2017)

TriviaSend inn rettelser om denne siden