Om Alexandria
Give a hand: To-do
Send inn rettelser

Søk etter spill
Nøkkelord
Alexandria i tall

Kalender
Blogg-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt oss
Privacy policy
Logg inn:
Language icon Velg språk:

dadeennbsv

Let's FACE It!

Deltakere: 6-10 players

Av

✏️Masha Asaenok
✏️Katrin Førde
✏️Roman Hѓebecký
✏️Zeid Khalil
✏️Maja Toft Løvbakke
✏️Tamara Nassar

Beskrivelse

Sociale medier er blevet en stor del af vores liv. De har givet os nye måder at interagere med hinanden på og har ændret kommunikation generelt. Scenariet adresserer nogle af de problemer sociale medier kan medføre, såsom opmærksomhedsøgning, anonymitet og den mere legende natur af social interaktion, der foregår via sociale medier.

Alle spiller kollegaer eller deres +1 til den årlige firmafest, hvor bl.a. årets medarbejder bliver udpeget. Sideløbende konkurreres der om opmærksomhed og social accept på cybernet. De to settinger reflekterer hinanden og overlapper mere som festen skrider frem.

Genre: Samfundssatire
Setting: Settingen er en firmafest og den sideløbende udveksling på ”cybernet” op til, under og efter festen.
Deltagertype: Scenariet er for legende spillere. Der er plads til alle.
Kostume: Sort, neutralt tøj.
Sprog: Dansk eller engelsk afhængigt af deltagerne.

Social media has become a great part of our daily lives. It has given us new ways to interact and radically changed the way we communicate. This larp address some of the problems that social media can entail, such as attention craving, anonymity and the playful form of social interaction, we see on social media.

All characters are colleagues or their +1 at the yearly company party, where the employee of the year will be announced. Parallel to the party people compete for attention and social acceptance on the internet. The two settings reflect each other and gradually overlap as the party progress.

Number of players: 6-10
Time and place: Saturday 18-22 at 1.Sal
Genre: Social satire
Setting: A company party and the parallel online interaction before, during and after the party.
Participant type: For playful participants. There is room for everybody.
Costume: Black, plain clothes.
Language: Danish or English depending on the participants.
Price: 100 kr. including a sandwich.

Spilt på

Blackbox Cph IV (2014)
Black Box Horsens (2015)


Send inn rettelser om denne siden