Om Alexandria
Give a hand: To-do
Send inn rettelser

Søk etter spill
Nøkkelord
Alexandria i tall

Locations
Kalender
Blogg-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt oss
Privacy policy
Logg inn:
Language icon Velg språk:

dadeennbsv

Turings fråga

(alias: Turing’s Question)

System: LARP
Deltakere: 3-14 players

Av

✏️Johan Dahlberg
✏️Sara Engström
✏️Frida Gamero

2013, Uppsala Domkyrka, Sverige

ArrangørJohan Dahlberg
ArrangørSara Engström
ArrangørFrida Gamero

Prolog (2013), Västerås, Sverige

ArrangørJohan Dahlberg
ArrangørSara Engström

Stockholm Scenario Festival (2022), Jensen Grundskola Långholmen, Stockholm, Sverige

ArrangørJohan Dahlberg
ArrangørSara Engström

Last ned

PDF Scenarie [svensk] (0,1 MB)

Beskrivelse

The recruitment process to the prestigious Svanström Institute is an arduous one. Only the very best in their field, regardless of whether it is art, anthropology or mathematics, are accepted. Those that do get in can expect a great salary, creative freedom, and the resources that they need to make the next big break-through.

The applications have reached the final stage of the process, and they are faced with a dilemma. As part of one of the many mind-blowing projects at the institute, an android has been made that is practically impossible to distinguish from a human. That android is one of the candidates – they are tasked with finding out how.

Before play starts, the players will get to create characters from prompts. The game is played in three acts, and at the end of each the characters will vote on who is the android and motivate why. It is a rather slow and reflective game.

Turing’s Question is a game about what makes us human. What separates us from the machine? And why?


Humanity – Definitions – Thought-Provoking

1950 formulerade matematikern Alan Turing ett test i syfte att kunna skilja en människa från en artificiell intelligens. Turings fråga är ett spel om vad som gör oss till människor. Vilka egenskaper skiljer oss från maskinen? Och varför?

Turings fråga bygger på det test som föreslogs av den brittiska matematikern, kryptologen, logikern och datavetaren Alan Turing 1950 i artikeln “Computing Machinery and Intelligence”. Alan Turing börjar med att ställa frågan, “kan maskiner tänka”, men eftersom ordet “tänka” är svårt att definiera, föreslår han istället ett spel med tre deltagare. Två människor och en maskin. Dessa placeras så att de inte kan se varandra och får sedan kommunicera via text. En av människorna tar rollen av domare, och ska avgöra vilken av de två som hen kommunicerar med som är maskin och vilken som är människa. Om domaren inte kan skilja människan från maskinen har maskinen klarat testet. Alan Turings fråga omdefinieras därför till “finns det en dator som kan klara testet”. Följdfrågan blir att om det gör det, hur skiljer vi den från ett mänskligt medvetande? Och är det någon skillnad?

Lajvet utspelar sig under sista steget i antagningsprocessen till det prestigefyllda Svanströminsitutet, och spelarna iklär sig roller som sökande till en plats vid institutet. Detta steg går ut på att avslöja den android (robot) som institutet har placerat i gruppen. Spelarna får använda de metoder som de anser relevanta, kanske är det matematisk logik, beteendevetenskap eller känsla. Till sitt förfogande har de olika metoder och tester, men det är framförallt samtalet mellan medlemmarna i gruppen som kommer att vara centralt.
Roll

Du spelar sökande till Svanströminstitutet. Du får ett rollskelett av oss på plats och vi bygger tillsammans ut det genom rollövningar.

Spilt på

Prolog (2013)
Stockholm Scenario Festival (2022)

Andre oppsetninger 🗺️

9. februar 2013🗺️Uppsala Domkyrka, Sverige


Send inn rettelser om denne siden