Om Alexandria
Give a hand: To-do
Send inn rettelser

Søk etter spill
Nøkkelord
Alexandria i tall

Locations
Kalender
Blogg-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt oss
Privacy policy
Logg inn:
Language icon Velg språk:

dadeennbsv

Kätteri i juletid

Av

✏️Gustav Tegby Frisk

Beskrivelse

Den 19 december, Herrens år 1352
Högst ärade Guds mest nåderika verktyg, ljus i en värld av mörker, jag eder ödmjuke tjänare hälsar er och ber att ni må befinna er vid bästa hälsa. Jag bär bud till eder om att ännu en av de kätterska avgudadyrkarnas ränker avslöjats genom Guds försyn. Under mina färder genom frankernas vidsträckta land har det kommit till min kännedom om en liten by, Mountaillou, där den mest vidriga form av hädelse bedrivs. Nu då vi närmar oss årsdagen av dagen då vår Frälsare Guds enfödde son nedsteg till jorden hur dessa ynkliga människospillror dristat sig till avskyvärd självförhävdelse. Den mest heliga av stunder har förvandlats till gyckel, ett taskspel där usla bönder försöker sätta sig i Guds ställe. Gåvor bärs fram, träd dekoreras, fest och gamman råder, men blott för den egna, simpla förlustelsens skull Narraktiga skälmstycken har ersatt gudsfruktan. Förbrytelsen är i sanning oerhörd men frukta icke! Lik en hämnande ängel kommer jag, Guds enkla redskap, att lik en hök slå ner och skilja agnarna från vetet, ty som det står skrivet: Er har jag bestämt åt svärdet, och ni skall böja er ned till att slaktas, därför att ni inte svarade när jag kallade, och inte hörde när jag talade, utan gjorde vad ont var i mina ögon och utvalde det som var mig misshagligt. Så talade profeten Jesaja. Stunden har kommit för att uppfylla hans ord.

Er tjänare
Broder Absolom, inkvisitor

Spilt på

Julkon (1999)


Send inn rettelser om denne siden