Om Alexandria
Give a hand: To-do
Send inn rettelser

Søk etter spill
Nøkkelord
Alexandria i tall

Kalender
Blogg-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt oss
Privacy policy
Logg inn:
Language icon Velg språk:

dadeennbsv

Winter Solstice II - Winter Ball and Feast

System: LARP

Arrangert av

Mythodea Denmark

Beskrivelse

Der hersker travlhed på Protektor manor for tiden. Der gøres klar til det årlige Winter Solstice og alt skal falde ud til den bedst tænkelige side. Sølvtøjet bliver pudset af, dugene dampet, ekstra brænde bliver slæbt ind. Alle værelserne bliver luftet igennem og ekstra personale til køkkenet bliver hyret i den nærliggende landsby.

Butleren gik rundt i huset med sin evigt tilstedeværende liste og krydsede af for hver gang han fandt en tilfredsstillende afsluttet opgave. Engang imellem når han ikke regnede med nogen så ham blev lommelærken fundet frem og et lille sip til at stive benene af, som han altid tænkte, blev nydt.

Specielt denne morgen havde været et mindre kaos at komme igennem, tænkte Butleren, mens han distræt rettede på en af de fine rustninger i Hallen. Tidligere i dag havde de begge ligget ud over hele gulvet efter Marie, en af tjenestepigerne, havde væltet først den ene og så den anden i et kampe brag, og var blevet slået bevidstløs i processen.

Han rettede ryggen med slet skjult stolthed over den måde, han havde håndteret kaosset på. Larmen havde alarmeret hele husstanden som alle var kommet myldrende. Han greb sin lommelærke mens sceneriet udspillede sig i hans tanker.

” Se så at tage fat folkens,” havde han sagt med bestemt stemme, ” der skal ryddet op og nogen bør tage Marie med ned i køkkenet så vi kan se på hendes tilstand. Rustningerne og Marie skal ikke ligge og flyde når herskaberne kommer hjem.” ..Der var stille et sekund og butleren tog en dyb indånding og skulle lige til at råbe til folk at de skulle komme i gang, da alle kan høre hestevognen rulle ind på det fine perlegrus foran hovedet bygningen.

Så gik det stærkt og med sædvanlig hurtighed fik tjeneste folkene under ledelse af Butleren hurtigt genoprette ro og orden i hallen.

`Alt skal være i orden til herskabet kommer hjem og skal fejre Winter Solstice… og vi for mange gæster….igen i år. Og i år ville der sikkert være endnu flere end sidste år. Bare de nu ikke bringer pesten med sig… eller maden bliver fordærvet af disse svampe sporer fra underverden.. Og for syv rådne Skargen …lad nu intet gå galt på de jagter Lord Protektor ville have gæster med på… Nå.. men er festen og ballet skal nok gå godt.. det er vi gode til her i Lunorth ..at feste og danse ..og må elementerne frelse os.. synge´.

I Anledning af Vinter Solhverv indbyder Protektor parret endnu engang til fest. På grund af de magiske problemer verden over er ankomst tidspunktet nu mere flydende, af hensyn til rejsende langvejs fra.

Alle inviteres dermed til at kunne komme allerede om fredag til Protektor parrets Manor.

There is a lot of activity at Protector Manor at the moment. Preparations are being made for the annual Winter Solstice and everything will hopefully be a success. The silverware is polished, the tablecloths are steamed, and extra firewood is dragged in. All rooms are aired through and extra kitchen staff is hired in the nearby village.

The butler walked around the house with his eternally present list and ticked off each time he found a satisfactorily completed task. Once in a while when he was alone he would find his pocket lark and take a small sip to stiffen the legs off, as he always thought.

This morning had especially been a chaos to get through, the butler thought as he corrected one of the fine armors in the Hall. Earlier today, they had both been lying all over the floor after Marie, one of the maids, had knocked one down and then the other in a big bang, and had been knocked unconscious in the process, in the dusting.

He straightened his back with no hidden pride at the way he had handled the chaos. The noise had alarmed the whole household as everyone had come swarming. He grabbed his pocket lark while the scenery unfolded in his mind.

"Get to work people," he had said in a determined voice, "we must clean up the mess and someone should take Marie to the kitchen to tjek on her condition. We cannot have the armor and Marie lying around when the lord and lady comes home. ” ..It was quiet for a second and the butler took a deep breath and was about to shout at people to get started, when everyone heard the horse-drawn carriage rolling onto the fine pearl gravel in front of the Manor.

Everyone seems to be put in gear and suddenly everything went very fast, all under the leadership of the Butler. In just a few minutes peace and order was restored in the hall.

`Everything must be in order. When the lord and lady come home and want to celebrate Winter Solstice… and this time we will receive many guests….Many more than last year… As long as they do not bring the plague with them… or the food is spoiled by these fungal spores from the underworld .. And for seven rotten Skargen… please let nothing go wrong on the hunts. The Lord Protector would like to have participant’s with him.

Well, the party and the ball should go well .. We are good at that here in Lunorth .. party and dance ..and if the elements would allow us .. sing´ the butler thought.

This Winter Solstice, the Protector invites friends from near and far to a enjoyable party once again. Due to the magical problems worldwide, the arrival time is now more fluid, for the sake of travelers from far away. Therefore everyone is invited to arrive on Friday to the Protector Manor.

Antall ganger spilt

21. - 23. januar 2022, Gørdinglund Herergård, 6690 Gørding, Danmark

LenkerSend inn rettelser om denne siden