About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Monokeros

Nr. 15 - September 1993

Colophon

Ansvarshavende redaktør Matias Stuven
Redaktør Morten Vestergaard Fisker
Redaktør Leif Pedersen
Redaktør Mikkel Jønsson
Redaktør Sebastian Flamant
Illustrator Rasmus Palbo
Illustrator Torben B. Poulsen
Illustrator Flemming D. Andersen
Illustrator Morten Achton Simonsen

Content

Page 1 Forside Rasmus Palbo Tegner
Page 2 Kolofon
Page 2 Sådan
melder du dig ind i Erebor
Page 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse
Page 3 Leder De Viise Steen...
Leder
Matias Stuven Skribent
Page 4 Scenarie Slaget ved Taagense
Scenarie til Viking
Erik Thygesen Forfatter
Henrik Bisgaard Forfatter
Malik Hyltoft Forfatter
Bo Bekker Forfatter
Claus Ekstrøm Forfatter
Jesper Kristiansen Forfatter
Erik Thygesen Redaktør
Morten Vestergaard Fisker Redaktør
Page 12 Master Network
Om et netværk for gamemasters i diverse cyberpunk rollespil (Cyberpunk 2020, Cyberspace, GURPS Cyberpunk, Shadowrun osv.)
Bjarne Sinkjær Skribent
Page 12 Meddelelser fra biblioteket! Morten Vestergaard Fisker Skribent
Page 13 Baggrund Vampyren på lærredet
Om vampyrer i film og fiktion
Torben Poulsen Skribent
Page 15 Gamle Blade
Monokeros 2-14
Page 16 Anmeldelse Vampire
Anmeldelser af Vampire - The Masquerade
Sebastian Flamant Anmelder
Page 18 The Mortuary
Døde rollespilspersoner
Page 19 Fiktion Rejsen i Landet Bag Stjernerne
Del II (brude være del 3)
Rasmus Palbo Forfatter
Page 22 Spillernes Kontaktforum
Page 23 Satire Hovedbanegård 2. ed. pro. The computer game...
Anmeldelse
Page 23 Resultatet af superkonkurrencen
Vinderen af konkurrencen fra Monokeros 14
Page 24 Cyber Studie
Mere om cyber studie gruppen
Mikkel Jønsson Skribent
Page 25 Erebor spille- og temamøder
Kalender & scenarier
Page 26 HVor er anmeldelsen?
Oversigt over anmeldelser i Monokeros & Erebor Nyhedsbrev
Page 27 Præ-anmeldelse af nr. 16
Hvad der kommer i Monokeros 16
Page 28 Bagsiden Morten Achton Simonsen Tegner


Send corrections for this page