About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Gudasaga

Gudasaga är ett fornnordiskt mytologiskt mikrorollspel om eskapader och rivalitet, om list och egenkärlek. Ni gestaltar egenskapade asar, asynjor och vaner. Tillsammans ger ni er ut på äventyr i de nio världarna. Men var och en av er vill vara den gudom som får mest ära – inte sällan på frändernas bekostnad.

Scenarios

Gudasaga Lucas Falk
Kristoffer Warnberg
Borås Spelkonvent 36: Montis sit novum (2018)
CalCon XXV - Kalaset (2019)
Kattcon, Viking (2019)
Gudasaga (CalCon 2020) CalCon XXVI - Kittla aldrig en sovande drake (2020)

Referenced in the following articles

Fler armar tillsammans Page 12 Nr 3, 2021 Fenix


Send corrections for this page