Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English
Login:
Choose language:

daennbsv

Gudasaga

Gudasaga är ett fornnordiskt mytologiskt mikrorollspel om eskapader och rivalitet, om list och egenkärlek. Ni gestaltar egenskapade asar, asynjor och vaner. Tillsammans ger ni er ut på äventyr i de nio världarna. Men var och en av er vill vara den gudom som får mest ära – inte sällan på frändernas bekostnad.

Scenarios

Gudasaga Kristoffer Warnberg
Lucas Falk
Calcon XXV - Kalaset (2019)
Gudasaga (CalCon 2020) Nifelfang Calcon XXVI - Kittla aldrig en sovande drake (2020)


Send corrections for this page