About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Gondica

Gondica

Gondica är ett actioninriktat fantasyrollspel i en heroisk spelvärld. Spelsystemet uppmuntrar cineastisk handling i bästa Errol Flynn-stil och spelarnas rollpersoner kan med tiden bli vittberyktade hjältar som färdas vida på jakt efter ära och rikedom. Spelvärlden Gondica är dynamisk, komplex och färgstark med många spännande högkulturer.

Handelsstäderna i regionen Vidonia uppfann för en tid sedan oceangående skepp och deras djärva sjöfarare utforskar nu en dittills okända världs mysterier. Den Blå Kejsarinnan strävar samtidigt efter att skydda sitt splittrade välde mot de allt rikare städernas köpmannahus.
Magiker tränger allt djupare in i naturens och själens mysterier. Sedan en tid bedriver dessutom de aristosofiska avfällingarna en envis kamp för att med våld, list, förräderi och magi störta den hatade vidoniska civilisationen i grus och aska.

Nyligen har stäppens vilda kentaurer enats under en storkhan vars mål är att upprätta ett bestående herradöme över människorna. De rustar nu för krig. Kommer Vidonias furstar och köpmän att övervinna sina inbördes motsättningar i tid för att förhindra kentaurernas seger?

Scenarios

💾 725: En stäppodyssé Niklas Aronsson
Kalle Palm
GothCon XXXI (2007)
💾 Dude, Where’s my booze? Niklas Aronsson
Kalle Palm
GothCon XXX (2006)
LinCon (2007)
💾 Döden: In Från Vänster Åke Rosenius
Erik Sieurin
MittKon - Anno Domini Tjugohundraett (2001)
LinCon (2001)
💾 Dödens färg är grön Åke Rosenius
Erik Sieurin
SnöKon (2000)
💾 I en död poets sällskap Anders Blixt
LinCon (1999)
Se döden väntar dig StocKon 5 (1999)


Send corrections for this page