About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Lyktsken

RPG system: LARP
Genre: Fantasy, Intrige

Organized by

Galadrim

By

OrganizerMikael Enmalm
OrganizerTim Kinali
OrganizerKi Sandholm
OrganizerOskar Åslund

Description

Arrangemanget hade totalt 136 deltagare. Lyktsken var en stark kandidat till den inofficiella titeln "Sommarens storlajv 1999" och lät tala om sig redan under förberedelserna men betraktas i efterhand inte som en milstolpe i svenskt lajvande på grund av deltagarantalet, utan dels på grund av att det var det första större lajvet i Sverige där vapenreplikor av stål användes i stället för boffervapen, dels på grund av att utrustningskraven var betydligt högre än på något annat svenskt lajv vid denna tid och att arrangörerna därmed satte en ny standard för vad som var möjligt att göra. Lajvet fick också uppmärksamhet på grund av att arrangörerna var mycket unga.

Lajvet utspelade sig i och omkring den fiktiva byn Askevall där det bland annat skulle hållas val av byråd. Friden i byn stördes emellertid av att en grupp inkvisitionsriddare anlände till byn och slog sig ned för att leta efter en kättare som var bördig från byn. Kättaren hittades, rannsakades, dömdes och brändes på bål.

Runs

20. - 24. July 1999, Ramshyttan, Sweden

Referenced in the following articles

Kalenderen Page 21 Fønix nr. 25 (Maj 1999) Fønix
Det stora sommarlajvet™ Page 4 Sverox Nr 24 (Maj 2002) Sveroks medlemstidning
Prettonamn Page 4 The Herring Can #34 (oktober-november 2004) The Herring Can

LinksSend corrections for this page