Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Last Will

RPG system: LARP
Genre: Intrige, Sci-Fi

By

OrganizerFrida Gamero
OrganizerSofia Stenler
OrganizerAnnica Strand

Description

Ett dystopiskt lajv om en framtid i vilket människor blivit bara ytterligare en vara att köpa, sälja eller överlåta. I gladiatorstallet Jericho lever både de fria arbetarna och de som tecknat "livstidskontrakt", och därmed förlorat både rösträtt och frihet i utbyte mot mat, husrum och att få de basala behoven tillfredställda.

Runs

2014, Stockholm, Sweden

LinksSend corrections for this page