Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Uppdrag i Musközonen

RPG system: Mutant – Undergångens Arvtagare
Participants: 4 players

By

✏️Elias Dalberg

Description

Röken ligger tjock i bunkern, den beryktade krogen i Hindenburg. Folk från hela Pyri hade kommit för att bevittna den årliga Bazaren som snart öppnade sina portar för allmänheten. Ur dimman träder en välklädd björnherre som lutar sig över ert bord. "Är herrarna intresserade av ett välbetalt uppdrag?"

Played at

CalCon XI - CalCon Älva (2005)


Send corrections for this page