About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Skuggor över Torvdal

RPG system: D&D

By

OrganizerIsak Peurell

Description

Länge så har Torvdalen stått tomt och ödelagt efter mängder av naturkatastrofer som skett i dess historia. Det talas om att onda och gamla makter växer i dessa tomma land. Baron Varinj har anlitat en grupp äventyrare som ska undersöka dalen. Kan du ta dig an utmaningen av denna roll och utreda dalsituationen?

Played at

ÄlvCon (2019)


Send corrections for this page