About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Gränsland - I skuggan av den förbjudna zonen

RPG system: Mutant
Participants: 1 GM, 4-8 players

Organized by

Gamers Guild

By

✏️Magnus Arnesson
OrganizerMagnus Arnesson

Description

Det är nu längesen katastrofen inträffade. Tillvaron är alltjämt en hård kamp för att överleva. Men sakta har en ny civilisation börjat växa fram. De små och vitt skilda samhällena som tidigare levt isolerade, införlivas nu succesivt
i allt större riken.

Människor, oavsett om de är fysiskt-, psykiskt- eller ickemuterade, lever allt oftare sida vid sida med muterade djur, även om misstänksamhet och konflikter finns överallt. Den teknologiska utvecklingen har nått så långt att man kan kommunicera och resa över allt längre avstånd, även om det är farligt. I de större städerna växer allt fler industrier fram tack vare de moderna ångmaskinerna.

De stora områdena som kallas “förbjudna zoner”, där ingen tidigare kunnat leva, har krympt och är nu endast en liten rest av vad de tidigare har varit. Men inne i “zonerna” finns fortfarande märkliga naturfenomen, glömd högteknologi från tiden innan och ohyggligt farliga muterade monster.

I nybyggarsamhällena längs zonens gräns har dock ett nytt problem uppstått. Ett gäng muterade grävlingar terroriserar allt oftare den viktiga handelsleden och de kringliggande gårdarna. För att stoppa överfallen har en grupp modiga äventyrare samlats. De förbereder en resa till grävlingarnas gryt, för att få stopp på härjningarna, en gång för alla...

Played at

ÄlvCon (2013)


Send corrections for this page