Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Vägen (ÄlvCon 2012)

RPG system: Vägen

By

OrganizerThomas Racksäter

Description

Vägen är ett rollspel i klassisk fantasymiljö från Västerås stift. Här får du och din rollperson uppleva spännande äventyr och ta ställning till moraliska och etiska dilemman.

Played at

ÄlvCon (2012)


Send corrections for this page