About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Trollskugga

RPG system: Pompedia
Participants: 1 GM, 3-6 players

Organized by

Gamers Guild i samarbete med Qairos Games

By

✏️Magnus Arnesson
✏️Andreas Rönnedal
OrganizerMagnus Arnesson
🎨Rhonja Borgenstrand
🎨Magnus Arnesson (Kartor)
🎨Andreas Rönnedal (Kartor)

Download

Zip Scenario [Swedish] (3.6 MB)

Description

Grupper av troll strövar in från bergen i öst och gör tillvaron svår och farlig för medborgarna i rikets utkanter. Det ryktas dessutom att trollen står under mänskligt befäl och om det stämmer skulle den ökade trollaktiviteten inte
vara lika slumpartad som den först verkade.
Hotet växer dagligen och rollpersonerna skickas ut för att lösa den akuta situationen och för ta reda på mer om vad som ligger bakom trollinvasionen.

Played at

ÄlvCon (2012)


Send corrections for this page