About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Fredens delegater

(AKA: Skuggor över Calamore)

RPG system: Pompedia
Participants: 3-6 players

Organized by

Gamers' Guild / Qairos Games

By

✏️Andreas Rönnedal
✏️Daniel Rönnedal
OrganizerAndreas Rönnedal
🎨Régis Moulun
🎨Andreas Rönnedal
🎨Daniel Rönnedal

Description

Calamore står på randen till inbördeskrig. Landet är splittrat och tre hertigar som länge varit missnöjda med
kungen har gått samman med trollen i de djupa trollskogarna i sydöst. Med trollens hjälp planerar de att ta över
makten i landet. Hertigarna i norr är fortfarande trogna kung Pallamon, men alltför många av dem som ännu
inte valt sida är beredda att alliera sig med kungens fiender. Rollpersonerna skickas ut på ett desperat uppdrag för
att om möjligt ena kungariket och avvärja det förestående kriget.

Played at

ÄlvCon (2011)

TriviaSend corrections for this page