Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Skuggor över Calamore

RPG system: Pompedia
Participants: 3-6 players

Organized by

Gamers’ Guild i samarbete med Qairos Games

Description

Calamore står på randen till inbördeskrig. Landet är splittrat och tre hertigar som länge varit missnöjda med
kungen har gått samman med trollen i de djupa trollskogarna i sydöst. Med trollens hjälp planerar de att ta över
makten i landet. Hertigarna i norr är fortfarande trogna kung Pallamon, men alltför många av dem som ännu
inte valt sida är beredda att alliera sig med kungens fiender. Rollpersonerna skickas ut på ett desperat uppdrag för
att om möjligt ena kungariket och avvärja det förestående kriget.

Played at

ÄlvCon (2011)


Send corrections for this page