Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Top Secret (BSK 1986)

RPG system: Top Secret
Participants: 1 GM, 4 players

Description

Anmäl er gärna i lag - 4 spelare. Liksom i fallen AD&D resp Traveller gäller här att endast en deltagare kan föranmälas per inbetalningsblankett. Ange ett lagnamn på angivet ställe så hamnar ni ändå i samma lag.
Föranmälningsavgift 15kr

Played at

Borås Spelkonvent 4 (1986)


Send corrections for this page