About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Mage (ARCON 18)

RPG system: Mage: The Ascension

By

✏️Anja Eliassen

Description

Spillerne spiller mages fra The Last Stand chantry. De blir sendt på sykebesøk til et nervesanatorium for barn og ungdom, og der venter det dem en grusom hemmelighet: flere av barna har vært gjennom Gilgul. Det er spillernes oppgave å finne ut hvem som står bak denne fryktelige handlingen. Modulen er en whodunnit, hvor spillerne må løse gåten om hva som har skjedd med barna, og samtidig finne motivet for det som har skjedd. Dette vil lede dem inn i konflikt med Nephandi, og forhåpentligvis vil de klare å stoppe Nephandi i tide, før de bringer en Outsider Thing inn i vår virkelighet. [Oppdatert 07/05]

Played at

ARCON 18: Full Thrust (2002)


Send corrections for this page