About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Upphöjd

RPG system: LARP

By

OrganizerEmil Andersson
OrganizerLi Melus

Description

I kejsardömet är status allt, alla vill bli upphöjda men det måste ske utan att tappa Hao -ära. Få når dit, särskilt inte folket. Fem hus träffas för att under tre dagar bestämma vilket område de ska styra över: Lagen, Templet, Skatten, Hamnen eller Drogerna. Dessutom är tronarvingen giftasvuxen och bara en Upphöjd kan komma i fråga.

❤ Stillsam förhandling och ränksmideri. Statusspel. Spelas i akter

Played at

Prolog (2016)


Send corrections for this page