About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

AD&D Ravenloft (ARCON 15)

RPG system: AD&D Ravenloft

Organized by

De Morbide

By

✏️Kristian Mysen

Description

Hver gang har den vendt tilbake, drivende med vinden og tom for mannskap, med en loggbok med nedtegnelser som kunne rokke enhvert menneskets forstand som det eneste sporet etter passasjerer og besetning. Hver gang har et knippe utvalgte personer blitt invitert, for å være med på en teatralsk imitasjon av den første reisen, og aldri har noen av de inviterte kommet tilbake i havn. Igjen har skipet returnert, og invitasjonene sendes ut på ny... [12/03]

Played at

ARCON 15: Call of Cthulhu (1999)


Send corrections for this page