About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

AD&D NM (ARCON 15)

RPG system: AD&D NM

Organized by

De Morbide

By

✏️Martin Riber

Description

Som du allerede vet har hans eksellense, greven av Fallburg, for vane å kreve inn tjenester hver høst. Det er min store glede å fortelle deg at tiden er kommet for tilbakebetalingen. Ditt nærvær er ønsket direkte etter den årlige handelsstandskatten, i tre dager og tre netter. Du er ventet i en av grevens landsbyer, Holtz, og det er forventet at du befinner deg der ved den første dags begynnelse. [12/03]

Played at

ARCON 15: Call of Cthulhu (1999)


Send corrections for this page