About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Understockholm - dansarlajv

RPG system: LARP

By

OrganizerMy Durén
OrganizerStaffan Fladvad
OrganizerMikaela Lindh
OrganizerMorgan March

Description

Vi plockar upp dansfolket från Understockholmlajvet den flytande marknaden och göra ett helt lajv av deras historia, samt försöker introducera greppet till andra som inte var med i den gruppen. Vi börjar med intro om hur spelet kommer att gå till och indelning i grupperna som kommer att användas i spelet och några övningar i
dessa grupper. 1. Medtag en laddad smartphone om du har en sådan 2. Läs gärna om dansfolket på Understockholms hemsida 3. Ha på dig kläder du är bekväm att dansa i.

❤ Prova att använda dansen till att uttrycka dig.

Played at

Prolog (2013)


Send corrections for this page