About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Att döma eller dömas?

RPG system: Fantasy utan nämnvärd anknytning till något särskilt spel
Participants: 1 GM, 4 players

By

✏️Peter Andersson

Description

Hilmi snubblade till, och ett ryck i repet som var gäst i halsringen fick henne att falla omkull i vägdammet. "Sätt fart och ställ dig upp" röt en av fogdedrängarna samtidigt som han stack henne i sidan med spjutet. Hilmi tog sig hastigt upp, vis av tidigare olyckor. Fanns det något hopp alls för henne? Anklagad för häxeri och på väg för att bli dömd av ärkebiskopen. Hon kastade en förstulen blick på den man som skulle försvara henne, en munk. Hon kände en smula medlidande när hon betraktade sin medfånge snubbla fram bedvid henne. En ung man som tydligen stulit från kyrkan. Han skulle dock få behålla livet, själv kunde hon bli bränd på bål.
Domriddare Gervuile skall föra två fångar till staden nya Certigo för att dömas. Föga anar han vilka märkliga händelser de skall råka ut för.

Played at

SnöKon (1996)


Send corrections for this page