About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Vad man sår, det får man skörda

RPG system: Warhammer Fantasy Roleplay
Participants: 1 GM, 4 players

By

✏️Joakim Bergström
✏️Malin Karlsson

Download

Zip Scenario [Swedish] (0.9 MB)

Description

Månen Mannslieb kastar sitt gula sken ned över den lilla byn. En kall höstvind sveper genom skogen och sliter obarmhärtigt med sig de sista höstlöven från de uråldriga nordekarna. Någonstans i skuggorna tycks en varelse röra sig. Smidig som ett kattdjur och med samma grace, kraftfylld som en springare och med jämförbar styrka rör den sig fram genom den näst intill lövlösa skogen. Plötsligt stämmer naturen upp i en varnande sång, vinden och skogen själv tycks viska till människorna i den lilla byn Durchfall att vara på sin vakt. Varelsen stannar till i skogsbrynet, framför den breder det lilla mänskliga samhället ut sig, tyst och vilande. För en kort stund tycks hela världen stå stilla, vinden dör ut, tunga molntungor sveper in månen i en nattsvart kappa - ett nytt offer skall väljas. En korp bryter tystnaden med sin olycksbådande sång. Varelsen höjer sin blick mot skyarna, tycks för en kort sekund viska någonting rakt ut i den kalla höstnatten och vänder åter sin blick ned mot den lilla byn. Jakten kan börja...

"Vad man sår, det får man skörda" utspelar sig i en avlägsen ostländsk by där spelarna ikläder sig rollerna som fyra unga syskon, två gossar och två unga fröknar. I den lilla byn Durchfall går livet sin gilla gång, fram till en morgon då en fruktansvärd sanning uppdagar. Rollpersonerna blir centralfigurer i detta investigativa äventyr där deras egen hemby snart blir föremål för makabra upptäckter.

Played at

SnöKon (1996)


Send corrections for this page