Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Sagan om timglaset - En saga i Kitzingen till Ars Magica

RPG system: Ars Magica
Participants: 1 GM, 4 players

By

✏️Jan Barrish
✏️Marcus Berg

Download

PDF Scenario [Swedish] (0.3 MB)

Description

Det var en gång för länge, länge sedan nere bland Frankens böljande kullar. Tänk om människan fick skåda det som endast är för fåglar att se; skogar - friska, starka, grönskande utan ände - ligger över den bördiga marken likt ett täcke sytt med täta stygn. Guldskimrande åkrar, vajande med de grova grödor som bara Frankens fruktbara jord kan frambringa. Floderna, majestätiskt dånande, forsande fram genom gedigen berggrund som stått i årtusenden, Alpernas söner. Bäckarna, stillsamt porlande mellan vass och sten, till brädden fylld med de läckraste fiskar, värdiga en konung. Och vin. De sötaste druvor, nog komma de från Franken. I tusental står rankorna, rad på rad, som drillade knektar. På sommaren står de där, böjda inför Gud i himmelen, och druvklasarnas tyngd. Men nu var det vinter.
Niohundratalets andra hälft hade snart gått till sin ände. En oxkärra kom upp på krönet mellan två bokträd, och stannade med det gnisslande ljudet av trä mot trä. Fyra var de, och ett fat med öl.

Sagan om timglaset är tänkt som en hemtrevlig introduktion till det eminenta spelet Ars Magica. Sagan utspelar sig i Franken, södra Tyskland, under tidig medeltid, när sagor fortfarande var sanna och öl ännu var tjockt, sött och skummande. Var med oss och berätta den!

Played at

SnöKon (1996)


Send corrections for this page