Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

San Francisco by Ice

RPG system: Vampire: The Masquerade
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Jan Barrish
✏️Erik Winbo
OrganizerJan Barrish

Download

PDF Scenario [Swedish] (0.3 MB)

Description

Och nu en extrasändning om det högst ovanliga vädret i San Francisco.

Över stora delar av San Franciscobukten drog ikväll in ett fruktansvärt snöoväder. Detta har inte inträffat sedan annandagen den bistra vintern 1727. Meteorologerna är oeniga om orsaken till den snabba förändringen. Somliga menar att en reverserad växthuseffekt har fått temperaturen att sjunka kraftigt utanför Stillahavskusten. De västliga vindarna tros ha fört in ett kraftigt lågtryck från detta område in över San Francisco. Skeptiker menar dock att sådan effekt inte kan existera. Åter andra hävdar att Mao-trogna kineser via besprutningsplan fyller molnen med iskristaller och därigenom orsakar det häftiga snöfallet. Enligt obekräftade rykten är detta första steget i en landsomfattande attack mot den fria marknaden och yttrandefriheten i USA. Experterna vägrar kommentera det inträffade förrän utförligare utredningar genomförts.

Played at

SnöKon (1995)


Send corrections for this page