About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Fenix öga

RPG system: Star Wars

By

✏️Peder Gustafsson
OrganizerPeder Gustafsson

Download

PDF Scenario [Swedish] (0.1 MB)

Description

- General!
Officeraren skyndar fram mot den gamle mannen framför fönstret på den gamla butiksbyggnaden som de senaste veckorna tjänstgjort som högkvarter i den här krigszonen.
- Sensorerna har upptäckt en massiv energiuppbyggnad i sektor 6. Kapten Hathi har gått in för att ta reda på vad som händer i området.

- Sektor 6? Finns det några militära installationer i det området?
- Nej General, bara massa civila fabriker sen före kriget, men det har varit ganska hög trafik av fiendetrupper i området de sista dagarna.
- Hm... Jag antar att vi får veta tids nog, när kapten rapporterar säg åt honom att vara försiktig om det är imps i området. Jag vill ha honom tillbaks levande.
- Och informera ÖB om vad som händer här. En energipuls av den magnituden...
- (suck) Jag får en dålig känsla av det här.

Played at

SävCon X - 10 år (2011)


Send corrections for this page