Alexandria

Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

For ære

RPG system: Systemløst
Genre: Action, Drama, Fantasy
Participants: 1 GM, 4-6 players

By

✏️Magnus Hegaard Hansen

Description

After the Prince left thousands of his own on the battlefield to die by the enemies’ blades in the far realm of Tazai, his homeland nation shatters. Lords and ladies don’t know who should lead, how they will get their revenge for the Prince’s betrayal, or how they can best serve him in his absence - suddenly all decisions are their own to make, and slowly they begin to see possibilities they have never let themselves see before.
Old generals, witty merchants, servants of the Allight - all must now fight for what they believe, or lose everything. The game follows these powerful figures, in this turbulent time. At time of War and Peace, of Love and Revenge, of Name and Honour, of Beauty and Destiny - a time that will require a little hard Work, and more than ever before, a little Faith: these are the Ten Virtues handed by the Allight himself when everything came into being, and more than ever before it is these we must guard as everything changes.

And slowly, the Well is opening again...

We follow the General, who falls to hate and inner warfare, all the while he struggles to keep the nation united.
We follow the Tailor’s Daughter, who looks for truth in lies, all the while her own slowly loses faith in her intentions.
We follow the Warmaker, who is of the proudest steel, but who hides a shame none must know of, and who fights to gather a people behind a man they do not know and do not love.
We follow the Merchant Queen, who must conjure up gold out of thin air in a time where there is great need of it, and who must learn to do things she have never done before.
We follow the Prince of Party, who is out to give his people the revenge they so deserve, all the while others thirst for revenge against him.
And we follow the Heir, who have lost everything, and now is in danger of losing herself.

Efter Prinsen forlod tusinder af sine egne på slagmarken til at dø for fjendens klinger i det fjerne Tazai, er Løvdalen brudt op. Fyrster og fyrstinder ved ikke længere hvem der bør lede, hvordan de skal få deres hævn for Prinsens forræderi, eller hvordan de bedst kan tjene ham i hans fravær - nu er alle beslutninger deres egne, og pludselig ser de muligheder de aldrig har tilladt dem selv at se før.
Gamle generaler, snedige handelsfyrster, tjenere af Allyset - alle må de nu kæmpe for hvad de tror på, eller tabe alt. Spillet følger disse magtfigurer, i denne svære tid. En tid af Krig og Fred, af Kærlighed og Hævn, af Navn og Ære, af Skønhed og Skæbne - en tid der vil kræve hårdt Arbejde, og mere end nogensinde før, en smule Ånd: disse er de Ti Værdier skænket af Allyset selv da alt blev til, og mere end nogensinde før vil det være dem vi må vogte, før alting snart ændrer sig.

Og langsomt åbner Brønden sig igen...

Vi følger Generalen, der forfalder til had og indre krig, alt imens han kæmper for at holde landet samlet.
Vi følger Skrædderdatteren, der leder efter sandheden i løgnene, alt imens hendes egne langsomt mister tiltro til hendes intentioner.
Vi følger Krigssmeden, der er af det stolteste stål, men bærer på en skam ingen må kende, og som kæmper for at samle et folk bag en mand de ikke kender eller elsker.
Vi følger Handelsbaronessen, der må spinde guld i en tid hvor det er en mangelvare, og må lære at gøre ting som hun aldrig før har gjort.
Vi følger Festprinsen, der er ude for at give hans folk den hævn de tørster efter, samtidig med at andre tørster efter deres hævn på ham.
Og vi følger Arvingen, der har mistet alt, og nu er i fare for at miste sig selv.

Played at

ESFROAG (2020)


Send corrections for this page