Alexandria

Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Fame & Fortune

RPG system: Fame & Fortune
Genre: Action, Drama, Efterforskning, Fantasy, Thriller
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Magnus Hegaard Hansen

Description

The moon’s pale light reflected in the silvery towers, emerging from the darkness of the Lower Levels and stretching towards the sky. Between them, beads of light travelled strings, cars on tracks. If Natalia Swann had ever been to the countryside outside Esquel, she might have thought it to looked like fireflies among tall moonlit grass. Despite that, she could appreciate the beauty of it, and for a moment, let herself get lost in thought. Movement in the glass before her punctured that moment.
‘Victor,’ she said, regarding his hunched figured reflected in the glass just over the shoulder of her own figure, her metallic hair hanging past her shoulders, a silvery dress clinging to her shape.
‘Mrs. Swann, excuse me for intruding, but the guests have been asking for you.
'A smile crossed her lips. Finally, she thought.
‘Tell them I’ll be there.'

It was only three months after one could see her dragged to the Courthouse, struggling against the lawmen, fighting to get free, screaming like an animal.
‘No! I'm Innocent! Please! Don’t send me away! Please!'
Around her, a sea of journalists fought equally as hard trying to get through a barrier of lawmen, their recorders and cameras raised high, yelling their questions.
‘Were the seven of you working alone?’ one yelled.
‘If you could, would you have changed anything?’ Another yelled.
‘What about your family? Did you ever think of them?’ Yelled a third. The only question none asked, was why she did it. They all knew. She did it all
for fame and fortune.

You are a Celebrity, and in Esquel, that means something. You are blessed with charms, wits, and wills, and with the magic of your city’s Patron. Esquel is the Historic Heart of Patagonia, Paradise on Earth, the Last Continent, and you are at its absolute top. You face hardship in these times since the Betrayal of the Seven. But will that stop you? Limit your ambitions? Put an end to your plots? The city lie at your feet, if you are ready to walk all over it. You may have competition. You may have bitter rivals. Questionable allies. High stakes. Strings to pull. Choices to make. Bridges to burn. But is it not all worth it? Is it not worth to fight,
for Fame & Fortune?

---

‘Fame & Fortune’ is a sci-fantasy intrigue game about power and personal drama in a time where Esquel’s elite is facing much hardship. It is a game for you who wants to play a part of the young elite, take a part in shaping Esquel’s future, who wants to flirt and fight to get your way, solve the mysteries that are interviewed in the events taking place, play out petty personal drama and secret schemes, party and partake in beautiful chaos.
Welcome to Fame & Fortune!

Månens blege lys reflekterede i de sølvglansende tårne, der steg fra de Nedre Niveauers mørke og strakte sig mod nattehimlen. Mellem dem gled perler af lys på strenge, alle små biler på spor. Hvis Natalia Swann nogensinde havde sat fod på landet udenfor Esquel, ville hun måske have tænkt at det lignede ildfluer mellem grasstrå. Dog kunne hun godt værdsætte skønhedheden i det alligevel, og lod sig for et øjeblik tabe i tanker. Bevægelse i glasset foran hende ødelagde det øjeblik.
‘Victor,’ sagde hun som hun observerede hans pukkelryggede figur i vinduet, reflekteret lige bag hendes egen: metallisk hår der hang ned over hendes skuldre, en kjole af sølv der smøg sig om hendes krop.
‘Mrs. Swann, jeg er ked af at forstyrre, men gæsterne spørger efter dig.
'Et smil krøb til hendes læber. Endelig, tænkte hun.
‘Fortæl dem jeg er på vej.’

Det var kun tre måneder senere man kunne se hende blive slæbt ned mod Retssalen. Hun kæmpede mod politiet for at komme fri, og skreg som et vildt dyr. ‘Nej! Jeg er uskyldig! Hør ikke på dem! Jeg er uskyldig!’
Omkring hende kæmpede et hav af journalister lige så hårdt for at bryde igennem den linje af politimænd der afskar dem fra hende. De viftede deres kameraer og optagere i vejret, og råbte deres spørgsmål.
‘Arbejdede I syv alene?’ råbte en.
‘Hvis du kunne, ville du så ændre noget?’ råbte en anden.
‘Hvad med din familie? Har du overhovedet tænkt på dem?’ råbte en tredje.
Det eneste spørgsmål ingen stillede var hvorfor hun gjorde det. Det vidste de alle sammen. Hun gjorde det for fame & fortune.

Du er en Celebrity, og i Esquel betyder det noget. Du er velsignet med charme, intelligens, vilje, og med den magi byens beskytter har skænket dig. Esquel er det Historiske Hjerte af Patagonien, Paradis på Jord, Det Sidste Kontinent, og du er på den absolutte top.
Du står overfor hårde tider nu efter de Syvs forræderi. Men vil det stoppe dig? Sætte en dæmper på dine ambitioner? Gøre en ende på dine planer? Byen ligger for dine fødder, hvis du er villig til at trampe på den. Du vil have konkurrence. Du vil have bitre rivaler. Tvivlsomme allierede. Meget på spil. Tråde at trække på. Valg at tage. Broer at brænde. Men er det ikke det værd? Er det ikke værd at kæmpe?
For Fame & Fortune?

---

‘Fame & Fortune’ er et sci-fantasy intrige spil om magt og personligt drama i en tid hvor Esquels elite står overfor store udfordringer. Dette er et spil for dig som gerne vil spille en del af den unge elite, tage del i at forme Esquels fremtid, som gerne vil flirte og kæmpe for at få din vilje, løse mysterier som alle er forbundet, som gerne vil spille småligt personligt drama, lave hemmelige planer, fester, og tage del i fantastisk kaos.
Velkommen til Fame & Fortune!

Played at

ESFROAG (2020)


Send corrections for this page