About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Fifth Advent

(AKA: Femte Advent)

RPG system: Aenglum

By

✏️Simon Forster
✏️Jim Magnusson
OrganizerJim Magnusson

Download

Zip Kartor [English] (16.1 MB)
PDF Scenario [English] (28 MB)

Description

Det sägs att varje ålder föds en stor ondska till världen. För flera hundra år sedan, vid den fjärde advent så lyckades en grupp hjältar, av det heliga templet, fjättra mörkret. Vår ädle gud och beskyddare Aeidmar har sedan vakat över oss och gång på gång givit styrkan att hindra detta mörker från bryta sig fri.
Men nu efter många år har dagen kommit då det i tecknen varnas för att mörkret kan vakna, att den femte advent slutligen är här och, om så verkligen är fallet, är tiden kommen för mänskligheten att kanske slutligen möta sitt öde.
Men ni, några av landets främsta förkämpar för godheten och det heliga templet, har ansamlats för att tillsammans resa till klosters kulle, den plats där mörkrets herre är fjättrad, och se till att allt är säkert och att de gamla oraklen måste ha läst tecknen fel!

Femte Advent är ett undersökande litet dungeon crawl i spelet Aenglum. Rollpersonerna kommer tillhöra klasserna tempelväktare, präster och häxjägare och religion, detektivarbete och krypande i trånga utrymmen kommer vara i centrum.

Played at

Klosscon II (2014)
Grottröj #7 (2014)


Send corrections for this page