Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

The Dark side of the Moon

RPG system: Fri form

By

✏️Kristian Carlsson
OrganizerKristian Carlsson

Description

I ett rymdskepp som i maklig fart är på väg genom den kalla mörka hotfulla rymden sitter fem dystra mån i tystnad alla försjunkna i sina egna tankar och omedvetna om omgivningen. Deras mål, en gruvplanet i utkanten av det kejserliga imperiet. "Ett rutinuppdrag. Det finns inga rutinuppdrag. Men skulle man sända en elittrupp på ett uppdrag utan att ge dom fullständiga instruktioner och dölja viktig information for dem? Det verkar ju orimligt, rent ut sagt absurt. Dessutom verkar inte de andra ha reagerat över detta. Kanske är jag bara paranoid."
Sömnen slukade deras tankar och den stillsamma färden fortsatte mot imperiets utkant...

Played at

SillyCon VIII (1999)


Send corrections for this page