About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Panarchaios

Participants: 1 GM, 4 players

Organized by

NisseNytt

By

OrganizerStaffan Andersson

Description

"Med snabba steg springer han längs kustvägen i månens sken. Hans andhämtning är snabb och ligger tung i bröstkorgen. Fötterna värker när de trummar mot den stumma asfaltvägen. Åt höger ligger havet och åt vänster bergens branta klippor. Han springer vidare. framåt längs vägen. Vad annat kan han göra?

Nu hör han skriken. De vilda skriken som ekar genom natten fyllda av lust och vansinne. Det var inte så här det skulle bli. Det var inte så här det skulle sluta. Så han fortsätter springa fastän smärtan i fötterna börjar bli outhärdlig. Han hör hur de sliter kavajen han kastade i stycken. Snart kommer de att vara i kapp honom. Snart är det han som kommer att slitas i stycken. Men han springer ändå vidare för vad annat kan han göra?"

Fyra ungdomar från en liten grekisk ö färdas genom ljumma sommarnätter på sina mopeder och i fjärran hörs skrik som sedan länge borde tystnat. En mytologisk resa för fyra spelare presenteras av NisseNytt.

Played at

SillyCon IX (2000)


Send corrections for this page