Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Belnuvs sömn

Participants: 1 GM, 5 players

By

OrganizerMikael Hillström

Description

Det här var en tid då storslagna hjältar jämnade borgar med marken och de enkla människorna sysselsatta med vardagens göromål inte hade en aning om hur kassander egentligen doftade. Det visste inte heller prins Deimert och det hade heller aldrig bekymrat honom. Vad han däremot fann en smula besvärande var det torra väggdammet samt de alltför många nätterna han tvingats tillbringa vid dikeskanten.
Betthaalamån, staden, bredde ut sig därnere i dalen med alla dess förbryllande hus och glittrande kanaler. Vindens stilla sus började sakta övergå till trollpackans viskande stämma. Lite förbryllad började prinsen famla i sin rockficka, ty sjunga på vers hade aldrig fallit honom väl.

Played at

SillyCon IX (2000)


Send corrections for this page