About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Tribunal

RPG system: LARP Vampyrlajv för de som gillar att spela Tremere

By

OrganizerMats J Brandt

Description

Huset Tremere har många yttre och inre fiender: Ventrue - detta nödvändiga ont av nyttiga idioter, som kan hålla ett visst mått av civilisation uppe, men alltför ofta komma med egna idéer; Ordnarna - dessa tremeriska subkulturer, som undergräver lojalitet och disciplin; streberfasoner, som går över lik. Huset kan dock hantera situationen: Långt gången byråkrati, diciplinära åtgärder och kringgärdande skyddsritualer håller huset samman.
Åter inbjuder Ponifex av Dacia Husets främsta representanter (och några ordinära, men lovande mager) till tribunal, för att sammanträdestekniskt korrekt lösa några frågor på dagordningen. Det utesluter dock inte visst nöje: En maskeradbal... En maskeradbal då intrigerna i det fördolda blomstrar...

Intresserad? Matrikel, dagordning, ordlista och inbjudan från Pontifex Amandus Stiernhielm C. Trem. 36° av Dacia och Allt Norden, kan begäras från arrangören.

Played at

WettCon (1999)


Send corrections for this page