About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

I väntan på Bandobras

RPG system: MERP
Participants: 1 GM, 5 players

By

OrganizerCalle Sanglert

Description

Scenariot utspelar sig i Fylkes skogar under det år som vättar invaderade Fylkes norra fjärding. Samtidigt lever fyra troll gott på sött hoberkött och mustigt öl i utkanten av södra Fylke.
Scenariots handling skall inte avhandlas vidare nu, däremot skall understrykas att bedömningen av de deltagande lagens insatser kommer att ske utifrån bedömningen av spelarnas förmåga att avnuta MERPs regelsystem i kombination med väl avvägt rollspelande.

Played at

WettCon (1999)


Send corrections for this page