Alexandria

Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Freeform - Xenocide

RPG system: Fri form
Participants: 1 GM, 5 players

By

OrganizerBenny Lagerström

Description

Vi befinner oss i början av det fjärde årtusendet; en tid då människan redan har koloniserat flera närliggande solsystem. Det råder en stark nybyggaranda och framtidstron känns orubblig. Del verkar som ett simpelt tekniskt missöde när ett par rymdsonder utsända till ett outforskat system försvinner men när kolonier i federationens ytterkanter blir anfallna av en hänsynslös och till synes övermäktig fiende är det ingen som rycker på axlarna längre Den flotta som skickas till undsättning besegras grundligt och skräcken sprider sig bland övriga kolonier. Ropen på vedergällning år öronbedövande och gamla massförstörelsevapen som en gång ansågs barbariska och ovärdiga plockas snabbt upp ur sin malpåse. Trots den krigiska stämningen beordrar presidenten att en liten grupp forskare, och medlare skall följa med flottan för att om möjligt försöka nå en lösning innan konflikten trappas upp till ett läge där bara en art kan överleva...

Played at

CalCon V - Jubileum Lustri (1998)


Send corrections for this page