About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Skitzo

RPG system: Freeform
Participants: 1 GM, 4 players

By

✏️Martin Svahn
OrganizerMartin Svahn

Description

"Schizofreni; psykisk sjukdom som vanligen bryter ut mellan 20 och 30 års ålder med ändrade upplevelser av omvärlden, associationer och känslomässig kluvenhet eller tomhet. Det kan även förekomma hallucinationer, vaneföreställningar - t.ex. obefogad misstänksamhet (paranoia) - svåra störningar i kroppsrörelserna samt föreställningar om att kunna påverka andra eller själv bli påverkad genom tankeöverföring.

Paranoia; en ovanlig psykisk sjukdom som utmärks av ett logiskt fast sammanhållet system av vanföreställningar, där den sjuke ofta tror sig vara förföljd.

Paranoid schizofreni; medför grova, ofta bisarra, förföljelseideer. Samtidigt brukar den sjukes personlighet visa svåra störningar av schizofren typ."

Dom flesta psykiskt sjuka vet inte, förstår inte att dom år sjuka. Det sista man överger är sitt förnuft, sitt hopp om att man kanske har rätt ...

Played at

SillyCon VII (1998)


Send corrections for this page