About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Ondska i ³

RPG system: Chill
Participants: 1 GM, 5 players

Organized by

Fortuna Spelförening

By

✏️Johan Almqvist
OrganizerJohan Almqvist

Description

Året är 1985 och ett stort vägprojekt har påbörjats i norra NorrIand. Oförklarliga olyckor har inträffat vid vägbygget. Samtidigt har ett flertal personer observerat skepnader som försvinner i tomma intet.

Så nu har ni 5 från Stockholmskontoret fått i uppdrag att bege er upp dit för att se vad som står på.

Det blir troligen ett rent rutinuppdrag.....

Played at

FortKon 95 (1995)


Send corrections for this page