Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Dagen för de döda - De dödas dag II

RPG system: Chill
Participants: 1 GM, 4 players

By

✏️Jonas Wolcher
OrganizerJonas Wolcher

Description

Platsen var upplyst av ett konstigt orange fladdrande sken. Luften kändes kvav. Musik i form av taktfasta trummor hördes från ruinen. Där inne skymtades människor i röda dräkter som fladdrade i takt till musiken. Människor offrades där inne.
- Jag tror att vi ska gå nu, viskade Charles till prästen Eric. Hans röst var skärrad.
Eric såg på Charles och gjorde ett tecken att han skulle gå därifrån. Prästen tog fram sin svarta bibel och började läsa högt. Han ändrades sitt röstläge och började gestikulera med ena handen. Hans ögon vidgades och tårar rann nerför det utmärglade ansiktet. Charles såg förskräckt ut och rusade bort till droskan. Hästarna stampade oroligt i den blöta jorden. Det skvätte upp på droskan. Droskkarlen lyfte upp blicken och smackade. Hästarna förstod vad som var på gång och började gå. Charles hoppade in i droskan..
Kvar stod Eric. Det började regna, men han tycktes inte bry sig om det. Tre människor i färgglada dräkter dansade fram mot honom. De höjde händerna och slog mot hans ansikte.
Eric föll död ner....

Played at

KAOS '95 (1995)

TriviaSend corrections for this page