About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Ars Magica (OernCon 1992)

RPG system: Ars Magica
Participants: 1 GM, 5 players

By

OrganizerPeter Andersson

Description

Våren kom, men något var ohyggligt fel. Värmen och solen uteblev, likaså grönskande träd och kvittrande fåglar. Inget kan sås i den frusna marken, hungersnöden närmar sig och människor liksom djur dukar under i det ogästvänliga klimatet. Folk vänder frågande sina blickar mot himlen men finner inga svar där. Inte heller prästerna som endast med stor möda lyckats avvärja folkets frågor om varför deras gud övergett dem kan ge några svar.

Till sist tag chansen att pröva ett annorlunda spelsystem på annorlunda vis. Inlevelse och rollspel bedöms i första hand.

Played at

OernCon VI (1992)


Send corrections for this page