About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Pentacle of Pain

RPG system: Earthdawn
Participants: 1 GM, 4 players

By

✏️Teddy Winroth

Description

I en värld där astralvarelser har härjat i 400 år.

I en värld där åtta raser trängts under jordens yta för att överleva.

I en värld där magi är lika vanligt som eld.

I en tid där mörka makter hopar sig för att åter slunga barsaive i fördärvet.

I en tid där Wyrmelves valde ett liv i smärta framför döden.

I en tid för hjältar.


Hjärtligt välkomna till ett actionspäckat, high-circle, high-fantasy, hack n' slash, regeloptimalt, intrigfyllt scenario.

Smärta, konspiration och byar i nöd är några ledord

Played at

MittCon (1998)


Send corrections for this page