About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

James Bond (ÖrnCon 1991)

RPG system: James Bond 007
Participants: 1 GM, 5 players, totalt 6 lag

By

✏️Daniele Gulino
✏️Kristian Järvelä
OrganizerDaniele Gulino
OrganizerKristian Järvelä

Description

Det är hösten -90. Den irakiska ockupationen av Kuwait har varat i knappt en månad. Brittiska UD kämpar dag och natt för att få ut de engelska diplomater som befinner sig inne i Kuwait, medans MI6 planerar OPERATION NIGHTDROP.

Ett mycket komplicerat uppdrag där hjärnan har större värde än knytnäven.

Played at

Örncon (1991)


Send corrections for this page