About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Mästarens Resa

Front page for Mästarens Resa

RPG system: RuneQuest
Participants: 1 GM, 6 players

By

✏️Edward Hiscoke
OrganizerEdward Hiscoke

Download

PDF Scenario [Swedish] (19.2 MB)

Description

Vad döljs i dimmigt töcken
lnnunder månens ljus?
Ädla jungfrur. tappra män
och tidens vindars sus.
Vad döljs i mörkrets skrymslen
I nattens mörka vrår?
Troll och jättar, svärd och sköld,
död och liv där går.

Played at

WettCon V (1989)


Send corrections for this page