Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Mörkrets skuggor

RPG system: Shatterzone
Participants: 1 GM, 4-6 players

By

✏️Ulf Martinsson

Description

Äventyret börjar efter att ni har lyckats undkomma en rymdstrid med pirater genom ett desperat hopp genom Q-space och hamnat i ett okänt stjärnsystem med ett mycket skadat skepp. Ert sökande efter Sandras tvillingsyster har nu fått ett avbrott, som inte var önskat . Nu vet ni inte var ni befinner er och inte hur ni ska ta er därifrån. Vad väntar er i skuggorna på den enda planeten inom räckhåll? Tillsynes är den en lugn plats. Men det är bara lugnet före stormen..

Played at

SillyCon IV (1995)


Send corrections for this page