Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Nebulus III

RPG system: Wastelands
Participants: 1 GM, 5 players

Organized by

MRK

By

✏️Tor Karlsson

Description

Äventyrarna förs omilt vidare längs betongkorridoren. Någonstans utanför, långt ovanför dem eller bakom tjocka väggar, viner vinden över Alaskas kalla vildmarker. Efter vad som känns som en evighet kommer de in i ett stort bunkerliknande rum. Deras ögon blinkar ovant mot ljuset. Framför dem sitter en man bakom ett bort och ser på dem med genomträngande ögon.
- Jag har ett uppdrag åt er...

Played at

SillyCon III (1994)


Send corrections for this page