Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Parallell Twilight 2000

RPG system: Twilight 2000

By

OrganizerMårten Isaksson
OrganizerJohan Jern

Description

Ett spel i efterkatastrofmiljö där amerikanska och polska soldater kämpar för överlevnad. Scenariot kommer att kräva att hälften av spelarna spelar polska soldater och den andra hälften spelar amerikanska soldater. Vidare kommer scenariot inte att vara helt anpassat till spelare med skjutglada fingrar.

Played at

LinCon (1989)


Send corrections for this page